Logout successfull!

Naše hodnoty

Společná vize a společné cíle nás spojují. Díky specifickým vlastnostem technické keramiky přinášíme technologie, které překonávají řadu technických výzev. Neustále vyvíjíme nová, inteligentní řešení a díky rostoucímu portfoliu výrobků uspokojujeme rozsáhlý počet trhů v lékařském a průmyslovém odvětví. Na to jsme hrdí! Není nám lhostejné, jakým způsobem dosahujeme výsledků.

Naše jednání a chování vychází ze společného přesvědčení o tom, co je dobré a důležité. Hodnoty společnosti CeramTec se utvářely při naší každodenní práci a na mnoha specializovaných workshopech. Do diskuzí se aktivně zapojovali zaměstnanci z celého keramického světa. Výsledek se odráží v hodnotách naší firmy a je pro nás závazný celosvětově.

Naše vize: integrace hodnot do všech činností společnosti.

Toto jsou hodnoty, za kterými si stojíme:
Kruh s hodnotami CeramTec v Šumperku, Česká republika
A yellow puzzle piece with a network on it

Týmová práce

Respektujeme ostatní a ceníme si jich, neboť společně toho dosáhneme víc.

Nadšení

Pro naše zákazníky a výrobky pracujeme s nadšením a jsme odhodlání vydat ze sebe to nejlepší.

An orange puzzle piece with open hands and a heart in the middle
A blue puzzle piece with a rocket on it

Vzdělávání a růst

Růstu dosáhneme vzděláváním a dalším rozvojem.

Otevřenost a optimismus

Vítáme nové nápady a změny.

A pink puzzle piece with a man with open head on it
A piece of a puzzle with a magnifying glass zooming in on a group

Orientace na zákazníka

To, co děláme pro naše zákazníky a kolegy, neustále vylepšujeme.

Integrita

Nejdůležitější je pro nás upřímnost ve všem, co děláme.

A piece of puzzle with shaking hands on it
A piece of a puzzle with a lup zooming in on people

Odpovědnost

My všichni přebíráme odpovědnost za své výkony.